Bellmanhuset visas
Bellmandagen
fredagen 26 juli klockan 13.00
Ciceron:  Lars Lundqvist
Sångare: Del av den Bacchanaliska kören

Entré 150 kronor
Hjärtligt välkomna!
       

I hjärtat av Södermalm, vid Götgatsbacken . .

. . . med adress Urvädersgränd 3 ligger Bellmanhuset. Här bodde Carl Michael Bellman under åren 1770 - 1774, och här skrev han merparten av Fredmans Epistlar. Huset ägs i dag av Ordenssällskapet Par Bricole.

Bellmanhuset visas för allmänheten den första söndagen i varje månad med början klockan 13.00.

Visningarna sker med guide och Bellmansångare och är både lärorika och underhållande. Guiden berättar om Carl Michael Bellmans liv och musik, om husets historia och om Stockholm på 1700-talet. Sångaren bjuder på smakprov ur Bellmans rika produktion av epistlar och sånger. En visning blir aldrig den andra lik - alla guider och sångare är individualister och betonar olika saker. Visningen pågår vanligen något mer än en timma.

Entréavgiften, 150 kronor, går i sin helhet till husets underhåll. Tyvärr går det inte att förboka biljetter. Vi tar inte kort, men Swish går bra. 

Kommande visningar
Bellmanhusets historia

Hovslagaren Adam Wollman, lät uppföra den usprungliga stenbyggnaden, som hösten 1763 inköptes av Sven Simberg, inspektör vid Stora Sjötullen. Han påbörjade en om- och tillbyggnad och på hösten 1764 stod fastigheten färdig i det skick den i stort sett har bevarats i till idag. Tomtens östra del utnyttjades som kryddgård. Ännu i början av 1900-talet fanns den kvar med sin lummiga grönska, inhägnad mot gränden av ett högtrödmålat plank.

Efter Simbergs död 1768 förvärvades fastigheten av assessor Nils Zellén, som kom att bli Carl Michael Bellmans hyresvärd under åren 1770 - 1774.

Efter Zelléns död gick fastigheten genom många ägarhänder innan den 1850 köptes av sjökaptensänkan Carolina Wennerqvist. Den förblev i den wennerqvistska släkten ända fram till år 1938. Svärdottern, som avled 1921, testamenterade fastigheten till sin son, som i unga år utvandrat till Amerika. Om sonen avled före modern, skulle fastigheten ärvas av sonsonen. Det fanns dock ett villkor. Om ingen hörde av sig inom 25 år skulle kvarlåtenskapen bilda en fond, vars avkastning skulle disponeras av Katarina församlings fattigvårdsnämnd. År 1937 dök sonsonen upp, tog arvet i besittning och bjöd ut fastigheten till försäljning.

I början på 1930-talet hade två Bellmansforskare var för sig kommit fram till att skalden bott i huset. Här fanns den enda av Bellmans bostäder i Stockholm som man då överhuvudtaget visste var bevarad (senare har ytterligare ett par identifierats). Bellmankännaren Olof Byström medverkade till att Par Bricole den 15 maj 1938 kunde införskaffa fastigheten för 37.000 kronor. Tack vare Byström undanröjdes ett rivningshot och huset kom i händerna på ett sällskap, som bland annat ser som sin uppgift att vårda Bellmans minne. Efter förvärvet gjordes en omfattande restaurering för att återställa huset så långt som möjligt till dess 1700-talsstatus. Lägenheterna på vindsvåningen togs bort liksom köket utanför Bellmanrummen och fönsterkuporna till dessa rum. Alla fönster återfick sin mindre, ursprungliga storlek. I Bellmanrummen togs ett tjugotal tapetlager bort och de ursprungliga, putsade väggarna med vacker bård frilades. Det gamla tegelgolvet på vinden, som varit dolt under senare tiders trägolv, framtogs åter och takstolarna gjordes synliga. Fasaderna återfick sin 1700-talsputs.

Den återstående delen av den gamla kryddträdgården öster om huset har tagits i anspråk för en tillbyggnad, vars takhöjd inte fick överstiga det gamla trädgårdsplanket. Där är sällskapets högtidssal inrymd.

Bellmanrummen på vinden har inretts med 1700-talsmöbler i samma stil som man kan tänka sig att Bellmans möbler hade, när han bodde i huset.

 

Gruppvisningar 

Vi har under åren arrangerat åtskilliga gruppvisningar. En visning kan ges den utformning och längd som bäst passar våra besökare. En guide och en trubadur medverkar alltid. Visningarna kan ta allt mellan 45 minuter och 1 ½ timma.

Priset för gruppvisningar är 125 kronor per person - dock minst 2 500 kronor.. För bokning och förfrågan kontakta oss gärna: e-post bokning@bellmanhuset.se eller tel 076-785 58 00.


Nerladdningsbara affischer i pdf-format, fria att använda inför gruppbesök på Bellmanhuset.
      
Hur du hittar till Bellmanhuset

T-bana till Slussen: Uppgång Södermalmstorg, gå till vänster upp mot Götgatsbacken, håll vänster igen på Götgatan fram till trappan som går upp till Urvädersgränd 3.

Se karta på eniro.se

 

Design ea-produktion